Butterick´s Leco AB svarar på
Aftonbladets artikel "Läskiga ämnen funna i Halloweensmink för barn"

 

Bengt Olanders, VD på Butterick´s Leco AB, svar till Aftonbladet beträffande Naturvårdsverkets lista över artiklar som kan vara farliga:

Butterick?s, med sitt grossistföretag Leco, säljer endast testat och godkänt smink (enligt svensk lagstiftning EU-reglerna). Miljöförvaltningen utför regelbundna kontroller av produkterna och ser därmed till att aktörerna på den svenska marknaden följer lagarna, reglerna och Leksaksdirektiven i EU-reglerna. Butterick?s följer strikt de regler och anvisningar som Miljöförvaltningen bevakar. 

Naturskyddsföreningen har här listat upp substanser som man inom EU diskuterar huruvida de kan vara hormonstörande eller allergiframkallande. EU, och svensk lagstiftning, har inte givit några direktiv kring dessa substanser så därför använder tillverkarna dem i sin produktion.

Naturskyddsföreningens bedömning är deras subjektiva åsikt i frågan men vi följer lagar och de anvisningar som ges av kontrollmyndigheterna.

Det finns testrapporter på alla de listade produkterna och Butterick?s Leco säljer endast testade och godkända produkter.

Om någon är orolig för att använda det aktuella sminket, så erbjuder vi många andra alternativ. Är man fortfarande tveksam till att använda smink, så föreslår vi att man ur vårt rika sortiment väljer något annat sätt att klä ut sig med.