1944 TILL 1953

Wilhelm Aagesen, en av Butterick's 
grundare avlider och lämnar över ansvaret 
för firman till sin svärson Folke 
Olander. Denne gör successivt under 1950- 
och 60-talen om firman med skämtsaker som 
specialinriktning.