1954 TILL 1963

Butterick's i Stockholm å ena sidan och 
Göteborg, Malmö och Helsingborg å den 
andra, går skilda vägar. I 
Stockholmsbutiken specialiserar man sig 
på skämt, maskerad och leksaker. I de 
andra butikerna håller man fast vid 
modenischen.