1984 TILL 1993

Butterick's har gått samman med 
grossistföretaget Leco AB i Halmstad. 
Tillsammans erbjuder man svensk handel 
att saluföra Butterick's älskade 
sortiment. Detta ger i sin tur 
Butterick's möjlighet att stärka sina 
positioner och fördjupa sin profil.