2008-

Butterick's och Leco går samman juridiskt och blir 
företaget Butterick's Leco AB. 
Sammanslagningen ökar våra 
förutsättningar för att tillfredställa 
Dig som kund och gör det möjligt för oss 
att erbjuda ett större utbud med varor.