Det ska vi fira!

- en sida om traditioner och högtider En högtid är ett tillfälle när det är dags att bryta vardagens sysslor för att fira något. Högtider finns i alla kulturer och har funnits under alla tider. Många av högtiderna är tämligen universella medan andra har mer koppling till religion, kultur eller land. Läs mer om de olika högtider som det finns all anledning att fira!